Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

czudec
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała!
— Adam Szustak

August 11 2017

czudec
Mnie po prostu przeraża że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren

June 04 2015

czudec
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapomruki pomruki
czudec
od­wróć myśli
za­nim zaczniesz marzyć
o wspólnej przyszłości
— mg
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapomruki pomruki
czudec
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viaHannna Hannna
czudec
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viaemerencja emerencja
czudec
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia

April 03 2015

czudec
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby viapomruki pomruki
czudec
5553 3148 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
9554 edbc
Reposted fromjustadream justadream viapomruki pomruki

March 27 2015

czudec
Nie chcę nic od Ciebie. Chcę być po prostu tą osobą obok której siadasz w pokoju pełnym Twoich znajomych.
— dziwnatanaszaprzyjaźń
Reposted fromyoungandbeautiful youngandbeautiful viaHannna Hannna
6214 073d 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaHannna Hannna

March 25 2015

czudec
7527 008d
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viamosiu mosiu
czudec
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viaabove above
czudec
1594 53c4 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaabove above
czudec
0119 4eb7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamosiu mosiu
czudec
2736 365f
Reposted fromlittlefool littlefool viamosiu mosiu
czudec
0678 81b7 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaabove above

February 26 2015

czudec
czudec
5446 b317 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl